Hjärna, hjärta & välskriven kod

Vårt team består endast av erfarna konsulter med spetskompetens inom samtliga områden för att göra din e-handelssatsning framgångsrik. Vi tar ansvar och ställer oss på er sida. Ni får tillgång till ett skräddarsytt team som arbetar passionerat för att skapa affärsvärde till er verksamhet.Strategi

Metodik och struktur för att mäta, förbättra och öka er försäljning.

 • E-handelsstrategi
  Tillsammans med er utarbetar vi en e-handelsstrategi innehållande mätbara mål.
 • Organisation
  Utifrån verksamhetens behov och tillväxtplaner hjälper vi till att sätta organisationen på plats.
 • Förstudie / Affärsanalys
  Ta hjälp av våra erfarna konsulter för att driva en förstudie eller en analys av er verksamhet. Mynnar ut i ett lösningsförslag och plan för att bygga eller utveckla e-handelsverksamheten. Kan även underlag för ett migreringsprojekt från annan e-handelsplattform, från Magento 1 till Magento 2 eller från annan Magentokonsult till Lybe.
 • Omnikanal
  Strategi och verktyg för att nyttja den samverkande kraften mellan online och offline.
 • Varumärkesstrategi
 • Analytics
  Med hjälp av Google Analytics och andra verktyg kan vi sätta analysera och sätta upp mätpunkter för ständig mätbar förbättring.
 • Lybe Scorecard
  Lybe Scorecard är en modell och en metodik för att åstadkomma framgångsrik e-handel. Den är dels baserad på oberoende studier, och dels genom vår samlade erfarenhet från projekt där vi framgångsrikt levererat e-handel i över 17 år. Modellen visualiserar på ett övergripande plan de faktorer som skapar framgångsrik e‑handel samt hur möjlig implementation kan utföras.

  Aktiviteter kan sedan utföras i lämplig takt och resultatet mäts med kontinuitet.
 • Marknadsföring, SEO/SEM
  Vi hjälper er med marknadsföringsplan och ger förslag på verktyg och partners för att nå bästa resultat för utsatt budget. Innefattar möjligheter att arbeta med kampanjer, nyhetsbrev, social media, retargeting, shopping feeds, integration mot marknadsplatser.
 • PIM - Product Information Management
  En produktkatalog med större komplexitet hanteras bäst i ett PIM-system. Där hanteras en stor mängd produkter, översättningsflöden, specifikationer och annat på effektivt sätt.


Design

Med användbarhet och affärsnytta som fokus hjälper vi till i hela designprocessen.

 • Grafisk profil
  Identitet och digital styleguide. Logotyp, färger, teckensnitt.
 • Informationsarkitektur
  Definiera innehållet på siten och hur detta ska struktureras.
 • UX - användbarhet
  Att genom Wireframes och analys ta fram struktur på siten som förenklar användandet.
 • Responsiv design
  Anpassa för mobil och andra format.
 • UI - implementation av grafisk profil
  Utifrån föregående punkter skapa ett väl designat gränssnitt.
 • Konverteringsoptimering
  Besökare är viktigt, att ta hand om besökaren är minst lika viktigt. Inom detta område optimerar vi så att besökaren konverteras till en nöjd och återkommande kund. Våra kunder kan även dra nytta av Lybe Scorecard, som är en analysmetodik för att identifiera förbättringsmöjligheter. I tillägg till detta kan vi arbeta med datadriven utveckling såsom A/B-testning.


Teknik

Med certifierade och erfarna webbutvecklare anpassar vi din e-handel utifrån strategi, design- och affärskrav.

 • Lösningsarkitektur
  Utifrån behov, möjligheter och begränsningar specificerar vi den bästa tänkbara lösningsarkitekturen. Detta arbete ligger som underlag för teknisk utveckling. Görs detta arbetet bra sparas alltid pengar och framtida problem minimeras.
 • Lybes Magentopaket
  Genom alla år och magentoprojekt har vi samlat och effektiviserat en grundnivå. Denna paketering innehåller de minsta gemensamma nämnarna som alltid behövs i ett e-handelsprojekt. Med detta uppnår vi stabilitet, hög hastighet och effektivitet.
 • Lybe Boilerplate
  Utifrån Magentos arkitektur har vi utformat en boilerplate för effektiv front-end-utveckling.
 • Lybe Submodules
  Våra egna och andras välbyggda Magento-extensions har vi tekniskt samlat under Lybe Submodules. Att återanvända och undvika dubbelt underhåll är grundläggande för både kvalitet och kostnadseffektivitet.
 • Metodik
  Vi använder de bästa verktygen för utveckling, testning, implementation, och övervakning. Metodik för agil och kvalitativ understödjer detta.
 • Dedikerat team
  Lybe är mer än resurskonsulter. Hos oss får du ett helt team med en full bredd av kompetens. Exempelvis Projektledning, Lösningsarkitektur, Teknisk Arkitektur, Design/Art Direction, Front-end-utveckling, Back-end-utveckling och DevOps.
 • Personlig och proaktiv service
  Hög service är ett av Lybes kärnvärden. Det innebär att vi arbetar med ett utvalt antal kunder per resurs. Det innebär också att du får en personlig kontaktperson som hjälper dig med allt från support till affärsdriven vidareutveckling.
 • Back-end
  Systemutveckling av integrationer, avancerade funktioner, databashantering och allt annat under huven.
 • Front-end
  Webbutveckling av det som användaren möts av. Starkt kopplat till designarbete inklusive konverteringsoptimering.
 • Testning och kvalitet
  Högsta kvalitet uppnås av kontinuerlig och väl utformad testning. Innefattar modultestning, funktion- och acceptanstester. Vi testar även cross browser i alla definierade varianter.
 • Code Review/Health Check
  Vid ett övertagande från annan part till Lybe görs lämpligtvis detta. Då får ni även en chans att se vad vi går för.
 • Integrationer och moduler
  Lybe har byggt flera moduler, bland annat åt Qliro, C4 och Budbee. Vi är erfarna inom integrationer mot affärssystemen Specter, Jeeves, Navision, Pyramid etc. För PIM kan vi integrera mot C4, inRiver, Akeneo och PIM-core. Vi har klara betalintegrationer mot Klarna, Dibs, Collector, Qliro, Svea ekonomi, PayEx och Ecster.


Support

Managed Hosting med drift och support ger trygghet för er affärsverksamhet.

 • Projektledning med affärsutveckling
  Projektledning ska utveckla och förbättra den utveckling ni gör. Det ska öka värdet vi skapar och ses som en investering. För detta har vi moderna projektstyrningsverktyg och metodiker, allt för att hålla hög effektivitet.
 • Användarsupport
  Er personlige projektledare ger er support utan att ni hamnar i en telefonkö.
 • Teknisk support
  Projektledarens tekniska kunskap och expertis inom Magento supporterar era behov. Ni kan även få direktkontakt med utvecklare om det skulle förenkla processen.
 • Managed hosting
  Vi tar hand om drift, backup, övervakning och annat. Ni är i trygga händer och kan sova gott om nätterna.
 • Utbildning
  Lybe utbildar er i användandet av Magento.
 • Prestandaoptimering
  Prestandan är avgörande för en bra upplevelse och en högt konverterande site. Här har vi levererat några av Sveriges snabbaste e-handelsplatser.
 • Dokumentation
  Kundunik funktionalitet dokumenteras på både användar- och teknisk nivå, utifrån era behov. Vi vill aldrig låsa in kunder.